Styrelsen

STYRELSEN 2023

Funktion

Namn

Mailadress

Hövding

Karin Abrahamsson

Vice Hövding

Annéa Johansson

Skrivare

Kristina Vall

Skattmästare


Ledamot

Eva-Britt Borg-Björnström

Ledamot

Anna Lena Blom

Ledamot

Kjell Abrahamsson

Ledamot

Lena Lehrgrafven

Ledamot

Maria Litfeldt


Ledamot

Sten-Olav Bengtsson


Ledamot

Örjan JönssonÖvriga förtroendeposter


Ordinarie revisor

Lars-Eric Ling


Revisorssuppleant

Ingeborg Arvastsson


Valberedning

Styrelsens ansvar

Gode

H-P Burman

Hedersgode

Bo Oscarsson
ProvinsledareBerg

Annéa Johansson

Bräcke

Johnny Bengtsson

Frostviken

Janne Sandström

Herjeådalen

Torbjörn Hedmark

Krokom

Karl-Gösta Bengtsson

k-g@republikenjamtland.se

Ravund

Mikael Rexhall

Stan

Eva Lundmark

Strömsund

Göran Näslund

Åre

Kent Jonsson (bärgarn)

Hövdinga a'Karin

Vill Du vara med och påverka vårt arbete?

Kontakta Hövdinga a'Karin: hovdinga@republikenjamtland.se