Bli Medlem

BLI MEDLEM

Bli medlem i föreningen!

Betala med Swish eller via bankgiro!

GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddslagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera personuppgifter. För Republiken Jamtland Befrielserörelsen är det viktigt att våra medlemmar känner sig trygga med med hur vi hanterar personuppgifter.


Republiken Jamtland Befrielserörelsen vill ha ert samtycke att hantera era personuppgifter för att genomföra följande aktiviteter; utskick av nyhetsbrev, medlemstidning och övrig kommunikation (julhälsning, inbjudningar etc). Era personuppgifter behandlas endast av Republiken Jamtland Befrielserörelsen.

Uppgifterna kommer således inte att lämnas ut till andra parter.


Personuppgifterna som kommer att behandlas är; namn, adress och kontaktuppgifter som telefon och e-postadress.


Vill du/ni framledes återkalla ditt/ert samtycke så kontaktar du/ni oss via e-post; medlemsregistrator@republikenjamtland.se

Jag/vi samtycker till att Republiken Jamtland Befrielserörelsen behandlar våra personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, medlemstidning, inbjudningar, julhälsningar etc
 
Enskild medlem 150 kr.
Familj 250 kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swisha in avgiften till:

1230323345


Eller betala in medlemsavgiften

till vårt bakgirokonto:

Republiken Jämtland 286-7349. Enskild person 150 kr/år.

Familj 250 kr/år.


Viktigt att du på inbetalningen anger vem betalningen

kommer från!


Frågor kan skickas till kassör/medlemsregistrator

Lena Lehrgrafven:

medlemsregistrator@republikenjamtland.se

Vi lägger in din mailadress i vår sändlista för medlemmar där vi kommer att skicka ut information och nyheter m.m. i föreningen till medlemmarna.


Vill du inte vara med på den listan, var vänlig kontakta oss på:

medlemsinfo@republikenjamtland.se

O.B.S! man måste fylla i fälten med * Annars går inte formuläret att skicka!


Betalar du direkt via internetbank så måste du ange ditt namn som meddelande.


Om du betalat med inbetalningskort eller Swish, skriv det i fältet Viktigt!!