Jamtlandssången

NATIONALSÅNGEN

Nationalsången / Jamtlandssången

Storsvensk version


Så tåga vi tillsamman bort

mellan Jämtlands gröna ängar

bort mellan nyland som prunka

fulla av bröllopsblomsters prakt.


Så skåda vi med gamman hän

emot berg i blåa fjärran hän,

över sjöar, strömmar, skogar

jämt kring bygder på vakt.


/: Fagert är landet

som blev vår lott och arvedel.

Så firom dess fägring nu

med sång och ståkars spel.

Så tändom ånyo det hopp

som våra fäder närt.

För slit och mödor

av fröjd och sol

ett mått oss beskärt :/


Text & Musik: Wilhelm Peterson-Berger

På Jamska


Mæ går på stigom

å leit oss opp öve backan,

bort milla åkrom, opp hitat vållom,

de bjällan pingel skvällt

i jænsmässti.


Mæ sir frå höjdom

bort mot åsom

der kjörsan står milla gålom

bort ditat fjällom vår

der Skuta står

så gnistrenes vit


/: Fejen så sjong mæ att,

JAMTLANN DE E LANNE VÅRT!

i tusen år ha mæ hadd é,

hållé därför hårt.

Ler ta den friheit

som fedran ein gång at oss ga!

Hen ska mæ læva å minnes allt,

som fedran oss sa! :/


Text: P-G Norman/Bo Oscarsson 1983

Jamtlandssångsparlör för utsocknes     

mæ – vi

bjällan – skällorna

pingkel – klinga

vållom ''vallarna'' – fäbodarna

skvällht – ''ekofyllt''

jænsmässti – midsommartid

kjörsan – kyrkorna

Skuta – Åreskutan

fejen – glad, glada

fedran – fäderna

hen – här