Medlemsförmåner

MEDLEMSFÖRMÅNER

Medlemsförmåner

Visa ditt medlemskort så får du


50% på kolbullar


10% hos Ecocaféet 2inspire


10% hos Flaggbutiken, Östersund

(20% i februari och november)


10% hos Hübinettes bokhandel, Östersund


10% hos Lilla Larssons Guld, Östersund


Fler medlemsförmåner är under förhandling

Finansiera ditt medlemskap genom att utnyttja de företag som lämnar rabatter till oss som är medlemmar!