Följ oss på

Webmaster: webmaster@republikenjamtland.se

© All Rights Reserved Befrielserörelsen Jamtland

Uppdaterad 2019-10-07

MEDLEMSFÖRMÅNER

Medlemsförmåner

Visa ditt medlemskort så får du

 

50% på kolbullar

 

10% hos Flaggbutiken, Östersund

(20% i februari och november)

 

Fler medlemsförmåner är under förhandling

Finansiera ditt medlemskap genom att utnyttja de företag som lämnar rabatter till oss som är medlemmar!